Unlisted vertical

Få tilgang på:

18 kritiske spørsmål du må stille før du innfører aksje- eller opsjonsprogram i din virksomhet

Guide til effektivt medeierskap 

Med referanse til post på Linked In, vennligst les under

Vi har klargjort en guide som omhandler aksje- og opsjonsprogrammer. Den tar et skråblikk på det meste du bør tenke på når  du vurderer å innføre dette.

Når det kommer til skattespørsmål er seksjon 2-4 vesentlige. Men ettersom skatt beregnes ut i fra transaksjonstidspunkt, bør man også tenke på det som er omtalt i seksjon 6-8. Dette er med for å redusere risiko og forsikre at man har en "fundable" cap table.

For å lese litt mer om kapitalstrategi, kan vi anbefale å se bloggposten på hjemmesiden vår (unlisted.ai) som omhandler dette.  

Vi er i en dialog med politikerene for å forbedre rammevilkårene for startups og tech miljøet i Norge og forventer flere forbedringer innenfor området. Da vil vi oppdatere informasjonen fortløpende.

Håper dette er til hjelp - god lesing!

Fyll ut skjemaet for å få tilsendt guiden.